Ballafaqimi i Muhammedit alejhisselam me Xhibrilin është argument i vërtetimit të shpalljes

Loading the player...
236
3 weeks ago.

Ballafaqimi i Muhammedit alejhisselam me Xhibrilin është argument i vërtetimit të shpalljes