Ballafaqimi i Muhammedit alejhisselam me Xhibrilin është argument i vërtetimit të shpalljes

Loading the player...
254
3 months ago

Ballafaqimi i Muhammedit alejhisselam me Xhibrilin është argument i vërtetimit të shpalljes