Disa pyetje që i rrëzojnë dyshimet e orientalistëve për vahjin e Muhammedit alejhisselam

Loading the player...
312
3 weeks ago.

Disa pyetje që i rrëzojnë dyshimet e orientalistëve për vahjin e Muhammedit alejhisselam